-:-: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนนบิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1 :-:-
หน้าหลัก
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ITA 2565
ITA 2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-:-:-: ทรงพระเจริญ :-:-
 
 
-:-: ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy :-:-
:: จากการปฎิบัติหน้าที่ ::
 
-:-: ประกาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ :-:-
-:-:-: รางวัลเกียรติยศ :-:-:-
 
-:-:-: คุณครูนิบง คนก่ง :-:-:-
 
-:-:-: ข่าวประชาสัมพันธ์ :-:-:-
-:-:-: ภาพ / กิจกรรม :-:-:-
-:-:-: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :-:-:-
-:-:-: งานวิชาการ :-:-:-
-:-: เผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อนครู :-:-
 
 
ว่าที่ รต.อับดุลรอแม การีอูมา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
 
ผู้บริหาร
 
 
วิชาการ
บุคคล
งบประมาณ
บริหารงานทั่วไป
 
 
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน